לשכת חרמון מס 21 של הבונים החופשיים
english צור קשר מזרח הנצח קישורים נושאי משרה אודות

ליצירת קשר עם לשכת "חרמון"

ולפניות בכל נושא הקשור לבניה החופשית בכלל וללשכת "חרמון" בפרט, אנא פנה אל:

נשיא הלשכה
האח הנ. איתן ליטוין
בכתובת הדוא"ל eitan161@zahav.net.il


מזכיר הלשכה
האח דמיטרי דנילוב
בכתובת הדוא"ל danilovdmitri@gmail.com

מזוית ומחוגה

אתר זה וכל תכניו הינם מטעם מפעיליו בלבד.
אתר זה אינו מייצג ו/או מחייב את הלשכה הגדולה למדינת ישראל.
מנהל האתר