לשכת חרמון מס 21 של הבונים החופשיים
english צור קשר מזרח הנצח קישורים נושאי משרה אודות

לזכרם של אחינו שעברו למזרח הנצח

memorial candle

יהושע ראובן (אוקי) ז"ל

משה ירושלמי ז"ל

שלמה ספיר ז"ל

וילי  רולנד ז"ל

מקס  ברנשטיין ז"ל

ברוך  אלרון ז"ל

אברהם  אמיתי ז"ל

חיים  הרליך ז"ל

עזרא הוכשטיין ז"ל

חיים לרנר ז"ל

פאול וידור ז"ל

בנימין בקשי ז"ל


מזוית ומחוגה

אתר זה וכל תכניו הינם מטעם מפעיליו בלבד.
אתר זה אינו מייצג ו/או מחייב את הלשכה הגדולה למדינת ישראל.
מנהל האתר