לשכת חרמון מס 21 של הבונים החופשיים
english צור קשר מזרח הנצח קישורים נושאי משרה אודות

נושאי המשרה של הלשכה לשנים 2017 - 2018

Worshipful Master
נשיא: האח הנ. איתן ליטוין
נשיא שקדם: האח הנ. גור דובילנסקי
משנה לנשיא: האח הנ. עמוס דורון
מפקח ראשון: האח משה ספיר
מפקח שני: האח ירון הלפגוט
מזכיר: האח דימיטרי דנילוב (דימה)
גבאי צדקה: האח הנ. עקיבא זינרייך
מארח: האח אבי וינברגר
מכהן: האח חמי בן-נון
מנצח על הטקסים: האח עופר אגוזי
מדריך ראשון: האח שלומי צייג
מדריך שני: האח אלברט קריסטל
מנהל משק: האח אהוד פונק
שומר: האח הנ. דני וידור
שוער: האח המ.מ. אנטול שטרן

נשיאי כבוד של לשכת "חרמון"

Square - Gold
האח המ.בי. שלמה גרוס ז"ל
האח המ.בי. יצחק ברזילאי ז"ל
האח המ.בי. אפרים פוקס
האח המ.מ. שאול בן-צבי ז"ל
האח המ.מ. משה ניקריטין ז"ל
האח המ.מ. דוד זכריה ז"ל
האח המ.מ. שלמה ספיר ז"ל
האח המ.מ. גבי אלבלח
האח המ. עמנואל שמחאי
האח המ.מ. יקי לוין
האח המ.מ. יהודה שמואלביץ

נשיאים לשעבר של לשכת "חרמון"

Past Master
האח המ.מ. אליעזר  דובינסקי ז"ל 1947 - 1949
האח הנ. שמואל  ברכוז ז"ל 1949
האח הנ. גדליהו  סלפטר ז"ל 1950
האח המ.מ. פנחס  ביזונסקי ז"ל 1951 - 1953
האח המ.בי. יוסף  לס ז"ל 1953
האח המ.מ. פנחס  ביזונסקי ז"ל 1954
האח הנ. א.  ווינשטוק ז"ל 1955 -1956
האח הנ. מרדכי  רובל ז"ל 1957
האח המ. ברוך  ויינשטיין ז"ל 1958
האח הנ. אליעזר  אלחנני ז"ל 1959 - 1960
האח המ. עזרא  דובינסקי ז"ל 1961 - 1962
האח הנ. אריה  הדר ז"ל 1963 - 1964
האח הנ. ליאון  דיציאן ז"ל 1965
האח המ. יצחק  פסטרנק ז"ל 1966 - 1967
האח הנ. מרדכי  שיף ז"ל 1968
האח הנ. אליהו  רובינשטיין ז"ל 1969 - 1970
האח המ. גבריאל  מאירי 1971 - 1972
האח המ. עזרא  הוכשטיין ז"ל 1973
האח הנ. חיים  הרליך ז"ל 1974
האח המ.מ. אלדד  לביא 1975
האח המ.מ. שלמה  ספיר ז"ל 1976
האח הנ. אברהם  אמיתי ז"ל 1977
האח הנ. הגן  גרינברג 1978
האח המ.מ. ברוך  אלרון ז"ל 1979 - 1980
האח המ.מ. דוד  מזרחי 1981 - 1982
האח המ. עמנואל  שמחאי 1983
האח הנ. יואל  זאבי 1984
האח הנ. מרדכי  קמינסקי 1985
האח הנ. שאול  מנחמי 1986
האח הנ. הגן  גרינברג 1987
האח הנ. יהושע  סונסינו 1988 - 1989
האח המ.מ. מקס  ברנשטיין ז"ל 1990 - 1991
האח הנ. מרדכי  קמינסקי 1992 - 1993
האח המ. שאול  בטש 1994 - 1995
האח הנ. דרור  לביא 1996 - 1997
האח המ. וילי  רולנד ז"ל 1998 - 2002
האח הנ. אבא  הבל  דובילנסקי 2002 - 2005
האח הנ. דני  וידור 2005
האח הנ. שלמה  פלוטקין 2006 - 2007
האח הנ. שמואל  לרנר 2008
האח הנ. מוטי סטרוקובסקי 2009 - 2010
האח הנ. יצחק בן דוד (בנדה) 2011 - 2012
האח הנ. אבא הבל דובילנסקי 2012
האח הנ. עמוס דורון 2012 - 2014
האח הנ. גור דובילנסקי 2015 - 2016


מזוית ומחוגה

אתר זה וכל תכניו הינם מטעם מפעיליו בלבד.
אתר זה אינו מייצג ו/או מחייב את הלשכה הגדולה למדינת ישראל.
מנהל האתר