לשכת חרמון מס 21 של הבונים החופשיים
english צור קשר מזרח הנצח קישורים נושאי משרה אודות

תמונות מחיי הלשכה
ערב קידושי האח הנ. גור דובילנסקי לנשיא הלשכה - פברואר 2015
בתמונה מימין: הנשיא הגדול, האח המ. בי. אבי ברנס (יושב משמאל), הנשיא המקודש (יושב במרכז), והנשיא המקדש האח המ. מ. הבל דובילנסקי - אביו של הנשיא המקודש


מפגש אחים לרגל השנה האזרחית החדשה - ינואר 2015
במסעדתו של הנשיא לשעבר האח הנ. מוטי סטרוקובסקי


הרמת כוסית לרגל ראש השנה תשע"ג - ספטמבר 2012
במסעדתו של הנשיא לשעבר האח הנ. מוטי סטרוקובסקי ובנוכחות אחי הלשכה, משפחותיהם ואורחיםערב קידושי האח הנ. עמוס דורון לנשיא הלשכה - יולי 2012
בנוכחות הנשיא הגדול, האח המ.בי. נדים מנצור, והנשיא המקדש האח המ.מ. דני דורון - אביו של הנשיא המקודשערב קידושי האח הנ. מוטי סטרוקובסקי לנשיא הלשכה - 2009


ערב קידושי האח הנ. דני וידור לנשיא הלשכה - 2005


הנשיא המקדש האח הנ. אבא הבל דובילנסקי, עם הנשיא המקודש האח הנ. דני וידור ובנו האח דוד וידור - 2005


דורות בלשכת חרמון - האח הנ. אבא הבל דובילנסקי ובנו האח גור דובילנסקי


האח המ.מ. שלמה ספיר ז"ל


האח פאול וידור ז"ל - ממיסדי לשכת חרמון בשנת 1947


לשכת חרמון בשנות החמישים


מתוך ספר הנוכחות של לשכת חרמון - 1953


כתב האמנה להקמת לשכת חרמון - 1947


מזוית ומחוגה

אתר זה וכל תכניו הינם מטעם מפעיליו בלבד.
אתר זה אינו מייצג ו/או מחייב את הלשכה הגדולה למדינת ישראל.
מנהל האתר